OBIECTIVE

OBIECTIVE

 

a. să informeze și să cultive interesul vis – a – vis de practicarea naturismului/nudismului;
b. să colaboreze cu autorități, instituții publice și oricare alte persoane fizice sau juridice, în vederea popularizării mărcii naturismului/nudismului;
c. să organizeze, să îndrume și să coordoneze campanii de conștientizare și educare cu privire la ceea ce înseamnă naturismul/nudismul;
d. să stabilească și să dezvolte relații de colaborare cu organizații internaționale de naturism/nudism, cu asociații, cluburi și federații de specialitate din țară și din străinătate, precum și cu alți parteneri de profil din țară sau străinătate, persoane fizice sau juridice;
e. să sprijine, pe măsura posibilităților sale de acțiune, promovarea unei legi speciale în parlament care să reglementeze practicarea naturismului/nudismului în România;
f. să sprijine exercitarea drepturilor și libertăților specifice ale membrilor săi în cadrul și prin mijloacele prevăzute de Statut, precum și cele derivând din reglementări și convenții interne și internaționale;
g. să identifice, să achiziționeze sau să concesioneze locații care pot fi special amenajate în care să se poată practica naturismul/nudismul în deplină concordanță cu legile în vigoare și să promoveze acele locații;
h. să promoveze o atitudine ecologică și de respect față de natură și mediul înconjurător.