COTIZAȚII

CUANTUMUL TAXEI DE ÎNSCRIERE ȘI A COTIZAȚIEI ANUALE

I. Persoană fizică:

a. membru asociat:

– individual: – 160 lei (Primul an) / 150 lei  (anul următor)

– student * :  – 120 lei ( Primul an) / 113 lei ( anul următor )
* Calitatea de student este recunoscută până la vârsta de 26 de ani.

– pensionar: – 120 lei ( Primul an) / 113 lei ( anul următor )

– persoană cu dizabilități: – 82 lei (Primul an) / 75 lei ( anul următor )

– persoană între 14-18 ani: – 82 lei (Primul an) / 75 lei ( anul următor )

– cuplu: – 283 lei (Primul an) / 263 lei (anul următor)

– familie (copii până în 14 ani gratuit) : – 245 lei (Primul an) / 225 lei (anul următor)

b. membru susținător:   taxa de înscriere – 50 lei

 

II. Persoană juridică:

a. membru asociat: cotizație – 400 lei – anual
 
b. membru susținător:  – 50 lei anual

 

Cont bancar : Banca Transilvania

TITULAR CONT  ASOCIAȚIA RONATURISM

RO79BTRLRONCRT0442451901